Origen militar?

Alguns estudis, com el de Jaume Vidal Villalonga o els de mossèn Fernando Martí i Camps, s’han basat en la hipòtesi que les festes de Sant Joan són fruit del pas per Menorca dels cavallers de l’Orde religiós i militar de Sant Joan de Malta, atenent a la bandera que porta el caixer fadrí durant les festes. En efecte, es tracta de la mateixa creu sobre fons vermell que identificava els esmentats cavallers, però aquesta és l’única coincidència que ens hi remet. Per tant, resulten uns fonaments molt dèbils per argumentar aquest possible origen. Segons Rafel Oleo i Quadrado, els cavallers de Sant Joan de Malta van adquirir tanta fama i renom dins els territoris catòlics de l’edat mitjana que és molt possible que algunes corporacions de l’època adoptessin el seu emblema com a propi.

 

Origen religiós Origen civil
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca