Segle XVI

Després de l’Any de sa Desgràcia (1558), a banda de la destrucció de la ciutat i del segrest de prop de quatre mil menorquins, l’illa va patir diferents epidèmies, plagues de rates i de corbs, manca de gra, misèria i altres mals; i hi hem d’afegir el constant perill de tornar a ser envaïts pels turcs. Foren anys difícils, marcats per la desolació, la por, la fam i la confusió, fets que ocasionaven un continu malestar entre la població. Fins i tot, alguns decidiren abandonar l’illa per viure en indrets més tranquils i segurs. Així les coses, és natural que la gent de Ciutadella no dediqués esforços encarats a l’organització de festes.

Un cop oblidada l’amenaça turca, creiem que en el moment de renéixer l’Obreria de Sant Joan, l’any 1564, juntament amb altres obreries i caixeries, s’intentà seguir amb la mateixa organització que s’havia establert des dels inicis de la seva creació. Tot i així, no podem pensar el mateix respecte als jocs medievals, els quals tardarien uns anys més a poder celebrar-se a causa de la consternació i desestructuració de la població de Ciutadella.

La manca de personal disponible a la població va ser la causa que aquesta primera junta de l’Obreria de Sant Joan tingués vigència per espai de quatre anys, de 1564 a 1568. Però, a mesura que Ciutadella s’anava organitzant, també s’aniria normalitzant l’Obreria. Així, a partir de 1568 i per espai de vint-i-un anys, els obrers van tenir una permanència de tres anys en el seu càrrec. Açò va durar fins el 1589, quan els nomenaments passaren a tenir caràcter biennal.

És a partir de 1577 que tenim constància per primera vegada de l’elecció d’un segon obrer pagès. Així, un s’ocuparia de fer l’acapta a la banda de tramuntana, mentre que l’altre la faria a la banda de migjorn. Llavors, des d’aquest any l’Obreria de Sant Joan d’Artrutx estava composta per l’obrer eclesiàstic, l’obrer clavari, l’obrer menestral i dos obrers pagesos.
 

Segle XVII Decadència Segles XVIII i XIX Última etapa
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca