Segle XVII

No va ser fins el 1611 que s’hi incorporà per primera vegada la figura de l’obrer fadrí, el qual durant dos anys havia de ser un pagès i els altres dos un menestral. Per tant, l’actual constitució de la Junta de Caixers formada per sis membres troba aquí la seva data inicial.

A fi de donar encara més rellevància a les festes que organitzava aquesta obreria, van crear un estendard per a presidir els actes, tal com feien tots els gremis de Ciutadella. D’aquesta manera, a partir de 1658 l’obrer fadrí passà a denominar-se obrer penoner, ja que fou l’escollit per a portar l’esmentat estendard, que inicialment era un penó. Amb el temps se substituí el penó per una bandera amb els mateixos motius: la creu blanca de Malta sobre un fons vermell.

Sobre la figura del fabioler no tenim dades fins al segle XVII, tot i que l’ús del tambor i el fabiol hem de suposar que podria remuntar-se a èpoques anteriors, i constituïen uns tipus d’instruments de fabricació senzilla i de molt baix cost. En ser la Qualcada un esdeveniment de caràcter públic, és necessària la presència d’algun representant de l’autoritat, càrrec que antigament exercia un oficial de la Universitat designat com a pregoner.
 

Segle XVI Decadència Segles XVIII i XIX Última etapa
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca