Última etapa

Passat aquest període, les festes tornaren a desenvolupar-se amb certa normalitat. Tot i així, hem de destacar que dins la Segona República Espanyola (1931-1936), l’Ajuntament es desvinculà oficialment de l’organització de les festes, i nomenà una comissió a aquest efecte.

Més tard, arribada la Guerra Civil, hi va haver una Junta de Caixers que va participar en les festes durant el bienni 1936-1939, mentre que durant els anys 1937 i 1938 aquestes no se celebraren. Aquesta és l’única interrupció que es coneix des de 1564.

En l’actualitat, el poble de Ciutadella s’enorgulleix de mantenir i celebrar unes festes com aquestes, les quals constitueixen un referent de fama universal i acullen de cada any més adeptes. També hem de destacar que el paper de la gent del poble en les festes de cada vegada ha anat cobrant més importància, de forma que tothom se sent part dels actes i els viu amb intensitat. Per tant, podem afirmar amb tota seguretat que des de la perspectiva actual n’estan garantides la continuïtat i la puresa.
 

Segle XVI Segle XVII Decadència Segles XVIII i XIX 
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca