MEMBRES DE LA JUNTA DE CAIXERS

Basant-nos en les obres de Josep Pons Lluch, exposarem a continuació quins són els participants de les nostres festes, quines són les seves funcions i quina és la seva indumentària.

La Junta de Caixers està formada per sis membres, els quals canvien cada bienni. Són el caixer capellà, el caixer senyor, els dos caixers pagesos, el caixer casat i el caixer fadrí. El seu nomenament es fa públic cada dos anys durant la sessió extraordinària que celebra anualment l’Ajuntament de Ciutadella el dia 9 de juliol, acte on es commemora la defensa heroica de la ciutat davant la invasió turca de 1558.
 

El caixer capellà o la capellana El caixer senyor Els caixers pagesos El caixer menestral casat El caixer fadrí
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca