El caixer capellà o la capellana

Representa l’estament clerical. L’alcalde de Ciutadella de Menorca, en el procés de renovació per biennis de la Junta de Caixers, s’adreça al rector de la parròquia de la catedral, tot demanant-li que designi el sacerdot que ha de formar part de la Junta.

Per a ser candidat cal que el prevere sigui nascut a Ciutadella, o bé ha de tenir-hi la residència habitual pel fet d’exercir allà la tasca pastoral. En cas que el candidat sigui membre d’un orde religiós, caldrà que tengui la doble condició de ciutadellenc de naixement i de residència.

Durant les festes, aquest caixer s’encarrega dels actes religiosos. Ha de presidir les Completes —avui, Vespres— cantades a l’ermita de Sant Joan de Missa el Dissabte de Sant Joan, i celebrar la Missa de Caixers el dia següent.

També va a compte seu la Beguda del Dia de Sant Joan que ofereix als membres de la Qualcada que han assistit als actes celebrats durant el matí i a la missa. És preferible que aquesta beguda la dugui a terme en el seu domicili, com més a prop millor del centre històric de la ciutat o, quan no se’n tengui, a les dependències del Seminari Conciliar.

Quant a la vestimenta, el caixer capellà va vestit amb pantalons curts i botes de muntar sense ornaments ni pompó; amb esperons, guardapits i plastró negre; amb coll clerical blanc de tipus espanyol, és a dir, rodó, negre i per damunt del qual hi sobresurt, al voltant, una passa blanca. Porta també capell de dues puntes (guindola), capa curta negra recollida a la cintura; guants de pell blancs i fuet amb mànec de plata. Durant les festes va assistit per un criat, vestit amb americana, pantalons i sabates negres, i camisa, corbatí i guants blancs.
 

El caixer senyor Els caixers pagesos El caixer menestral casat El caixer fadrí
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca