El caixer senyor

Representa l’estament de la noblesa. Des de 1946 existeix la Junta de Caixers Senyors, formada per aquelles persones que han exercit aquest càrrec en biennis anteriors i presidida pel degà. Aquesta junta és la que designa la persona que ha de presidir les festes i l’escull d’entre l’aristocràcia ciutadellenca.

Un cop elegit, li pertoca nomenar els membres que conformaran la Junta de Caixers del bienni, exceptuant-ne la figura de caixer capellà. Després de confeccionar la nòmina de càrrecs, el degà ha de remetre la llista a l’alcalde de Ciutadella uns dies abans de la commemoració del 9 de juliol.

El caixer senyor és elegit d’entre les famílies de la noblesa de Ciutadella i el càrrec passa dels caps de família als primogènits. No es poden elegir els fills segons, llevat que, en casar-se, hagin format una nova família. Açò no obstant, els fills segons poden representar el primogènit en tots o en alguns dels actes de la festa. També podrà ser representat per un substitut que no sigui familiar seu, però que, tanmateix, guardi la condició de pertànyer a la noblesa ciutadellenca.

El caixer senyor és qui dirigeix oficialment la festa, en presideix els actes i vetlla pel bon desenvolupament i la seguretat d’aquests.

Va assistit per un criat que ha de portar la mateixa vestimenta descrita per al cas del criat del caixer capellà.

Quant a la indumentària, el caixer senyor porta pantalons curts, guardapits, camisa, corbatí i guants de pell, tot de color blanc. A més, llueix en negre el frac, la guindola i les botes de cavalcar amb esperons, però sense ornaments ni pompons. Porta també fuet amb pom de plata i espasa.

En cas que el caixer senyor patís algun accident o una indisposició en el curs de la Qualcada que l’obligués a retirar-se, la festa hauria de seguir amb normalitat. Així, durant el temps en el qual es prenguessin determinacions a casa del noble, la responsabilitat de dirigir els actes de la festa correspondria al cavaller de més edat que en aquell moment participés en la Qualcada.
 

El caixer capellà o la capellanaEls caixers pagesos El caixer menestral casat El caixer fadrí
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca