El caixer menestral o casat

Representa el braç o l’estament dels menestrals de Ciutadella. Per aquesta raó cal, per a procedir-ne a la correcta elecció, que exerceixi un ofici manual tradicional. És a dir que obligatòriament ha de treballar en un dels oficis manuals considerats antics, com ara manobre, picapedrer, ferrer, arader, lampista, barber, argenter, sabater, forner, entre d’altres. Hi són expressament rebutjats els oficis o les professions liberals, els intel·lectuals i aquells que, en general, presentin un origen clarament modern.

Les altres condicions són que sigui natural de Ciutadella, casat, fill de menestrals i que no hagi sortit amb anterioritat com a cavaller a les festes.

Un cop encetats els actes oficials de les festes i en el seu decurs, és l’encarregat de custodiar la bandera de Sant Joan sempre que no la porti el caixer fadrí.

Corre a compte seu la Beguda que ofereix en el seu domicili el Dia des Be, una vegada hagin finalitzat les visites de rigor. Amb aquesta finalitat, haurà duit tot el dia una safra per a recaptar els donatius que li puguin fer durant les visites i així costejar la Beguda.

La seva indumentària és igual a la del caixer senyor, tret d’algunes particularitats: porta espasí corbat en lloc d’espasa, les botes duen pompons i no duu guants. Pel que fa al fuet, és similar al que duen el caixer senyor i el caixer capellà, açò és amb pom de plata.
 

El caixer capellà o la capellana El caixer senyor Els caixers pagesos El caixer fadrí
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca