El fabioler

Com el seu nom indica, fa sonar un fabiol de canya, i un tambor, acompanyant en tot moment els diversos actes de la festa. El fabioler forma part de la Comitiva del Dia des Be i de la Qualcada, però no de la Junta de Caixers. Cavalcant damunt un ase, conegut popularment com a somereta, és el primer que encapçala la Qualcada.

Per a poder tenir aquest càrrec és imprescindible que el candidat exerceixi la funció d’algutzir notificador de l’Ajuntament de Ciutadella. També podrà fer les funcions de fabioler la persona que ell mateix designi, amb l’acord previ amb el caixer senyor. En el cas que dues o més persones ocupin el càrrec de notificador municipal, podran fer torns en les diferents diades, amb el benentès que prevaldrà l’antiguitat com a funcionari municipal.

Així doncs, abans del dia 28 de febrer de cada any, ha de comunicar al caixer senyor la seva voluntat d’exercir la funció de fabioler personalment, o en nom del seu delegat. En qualsevol cas, es posarà a disposició del caixer senyor del bienni per a la bona organització de les festes i dels seus actes.

Setmanes abans que comencin les festes, el fabioler, acompanyat dels caixers pagesos, passa pels llocs del terme convidant en nom del caixer senyor els pagesos que vulguin formar part de la Qualcada com a cavallers.

Encetades les festes, a banda de sonar el tambor i el fabiol, és l’encarregat de posar la bandera a la peanya disposada expressament en el presbiteri de l’ermita de Sant Joan de Missa el Dissabte de Sant Joan, quan s’hi canten les Vespres —antigament les Completes—, i a la catedral durant la Missa de Caixers el dia el sant. Un cop acabats aquests actes, el fabioler ha de lliurar la bandera al caixer fadrí, que és la persona de qui l’haurà rebuda prèviament. A més, ha de tenir cura d’altres tasques que detallarem més endavant.

Vesteix igual que el caixer menestral, però sense fuet. El tambor que toca sol estar molt adornat amb flors i cintes de colors, el porta penjat del braç esquerre i el fa sonar amb la maça de la mà dreta. Al mateix temps, fa sonar el fabiol amb la mà esquerra.
 

L’homo des be L’ajudant de l’homo des be o el descarregador Els cavallers
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca