ELS CAVALLS

També pararem esment en com podem distingir les cavalcadures atenent als ornaments que porten. El més mínim detall cobra importància dins la festa, a fi que tot estigui regit prenent com a base els protocols i la tradició.

En tots els casos, els cavalls han de ser sementals. Ara bé, duran uns ornaments o en duran uns altres d’acord amb la persona que els hagi de muntar. Hem de pensar que són una part important de la festa, que prenen part en la majoria dels actes del Dissabte i del Dia de Sant Joan. Atenent a l’ordre que han de mantenir durant la Qualcada, distingim:
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca