La cavalcadura del fabioler

Tot i que la gent l’anomena somereta, la bístia sobre la qual va muntat el fabioler ha de ser un ase de cria que li ha de facilitar el caixer senyor. Porta buldrafa i sella de muntar de cuiro clavetejada amb claus de llautó. A cada banda de la brida hi duu flors. La testera va sense corona; i la coa, sense adornar. Com que el fabioler té les mans ocupades amb el fabiol i el tambor, que toca constantment, deixa que la seva muntura sigui regida per persones de la seva confiança, ja siguin al·lots o adults.

 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca