Els cavalls dels caixers pagesos

Aquests cavalls porten buldrafa, i sella de muntar de cuiro amb claus de llautó i folrada de vellut. A la testera llueixen una corona, ornament en forma d’estrella emmarcada, o no, dins un rodó amb un mirallet circular en el centre. La coa va recollida, subjectada amb flocs de seda o flors de roba de colors diferents i altres motius. A cada banda de la brida hi solen dur uns ornaments semblants als que s’han posat a la coa, encara que antigament el més comú era adornar-la senzillament amb clavellines.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca