Els cavalls dels cavallers

La seva caracterització és idèntica a la dels caixers pagesos i a la del caixer fadrí quan és pagès.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca