El cavall del caixer senyor

Porta sella de corbes petites, buldrafa de vellut granat, carmesí, verd o blau brodada en or o plata i, fent-hi joc, destaquen dues pistoleres amb les seves respectives pistoles antigues. A la mateixa buldrafa hi sol lluir brodat l’escut d’armes de la casa pairal del senyor. Les corretges són de xarol negre; i el pitral, les sivelles, la testera, els estreps, esperons, etc., de plata abrillantada. La brida va sense adornar. La coa, llarga, amollada i ben pentinada, talment com els renclins, però sense arrissar.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca