El cavall del caixer capellà

Porta sella, però no llueix ornaments de flors, ni tampoc corona. La buldrafa és de propietat municipal i va canviant cada bienni en funció del càrrec eclesiàstic propi de cada capellana.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca