PRELUDI

El diumenge anterior al Dia des Be, la Junta de Caixers del bienni es reuneix amb els cavallers en el palau del caixer senyor. L’objectiu és el de donar les últimes instruccions als participants de la Qualcada d’acord amb el criteri del noble.

Des del 9 de juliol, moment en el qual li haurà estat entregada per l’alcalde, la bandera de Sant Joan romandrà a l’esmentat palau. Finalment, dins l’entrada del mateix palau, des del Dia des Be i fins a la vigília del Dissabte de Sant Joan hi quedaran exposades les carotes que s’hauran d’utilitzar en els jocs des Pla el dia de la festa.
 

Vetlla des be
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca