Primer toc de tambor i fabiol

A la sala principal de cal caixer senyor, aquest entrega oficialment la bandera de Sant Joan al caixer fadrí, tot recomanant-li que en tengui cura i que sigui sempre honorada. Després d’açò, a les 9 h en punt, el fabioler, amb permís del caixer senyor, toca oficialment el tambor i el fabiol per primera vegada. Tot seguit, el caixer casat i el caixer pagès que no ha posat el be agafen les safres per acaptar els donatius. Quan el caixer senyor fa la seva contribució monetària, ha arribat el moment que la Comitiva es posi en marxa. Abans de deixar el palau, és costum fer-se un retrat.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca