Festers

Els festers que es feien antigament en forma de grans torxes per il·luminar els carrers durant la nit del Dissabte de Sant Joan s’encenen actualment un dia abans, és a dir, durant la nit del 22 de juny. Açò, sempre que no correspongui aquest dia al Diumenge des Be; en aquest cas passarien a fer-se la nit del 21, tot coincidint amb la vetlla des Be.
Com podem deduir, la seva funció actual ja no és la de fer llum, sinó més aviat la d’animar els carrers i les places de Ciutadella. Al voltant d’aquests festers s’observen manifestacions populars plenes d’alegria, ja sigui jugant, menjant, cantant, ballant o, simplement, conversant sobre les festes. La llenya que es crema l’aporta actualment el consistori, mentre que antigament ho feia el caixer senyor. També sabem que en èpoques passades s’organitzava un ball encantat i que l’encarregat de subhastar-lo no era altre que el fabioler. Els guanys obtinguts amb aquest ball anaven a parar als fons de l’Obreria.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca