Replec

Un poc abans de les dues del capvespre del 23 de juny, el fabioler, muntat en la somereta, es dirigeix al palau del caixer senyor per a demanar permís per començar a fer el replec de la Qualcada. Atorgat el permís, toca el fabiol i el tambor, i s’inicia així el replec.
Primer fa una volta d’avís, tot recorrent carrers i places de la població. Després fa una altra volta per anar a cercar específicament cada un dels caixers i arreplegar per sectors urbans la resta dels membres de la Qualcada. Completada la segona volta, amb el caixer fadrí, el caixer casat, els dos caixers pagesos i els cavallers, es dirigeixen tots al palau del caixer senyor, on el fabioler demana permís per anar a cercar la bandera al domicili del caixer casat. Amb el permís, la Qualcada es dirigeix a cal caixer casat, on la seva esposa lliura al caixer fadrí la bandera oficial de Sant Joan.
Per a completar el replec, van, després, a cercar el caixer senyor, el qual els està esperant muntat a cavall dins l’entrada del seu palau. Finalment, ja només els queda anar a cercar el caixer capellà, el qual, una vegada ha muntat en el seu cavall, l’encara amb el cavall del caixer senyor i tots dos se saluden cerimoniosament.
Completada la Qualcada, es dirigeix a l’Hospital Municipal; i desfila per la plaça a fi que els internats, des de finestres i balcons, puguin fruir uns minuts de les festes. La Qualcada passarà pels carrers de Martorell, Dormidor de les Monges, Santa Clara, Josep M. Quadrado, plaça de la Catedral i carrer Major del Born per arribar, finalment, a la plaça des Born.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca