Anar a deixar els cavalls

En finalitzar el Caragol, per indicació del caixer senyor, tornen pel carrer de Santa Clara per acompanyar el caixer capellà i el caixer senyor als seus domicilis, sense desbaratar en cap moment l’ordre dels cavallers. Arribat el caixer senyor davant la porta de la casa del caixer capellà, atura el cavall i el fa encarar amb el del sacerdot. Se saluden cerimoniosament descobrint-se els dos. Els cavallers de més edat fan honor al comiat girant els cavalls cap als caixers. A continuació, la Qualcada segueix el seu curs per acompanyar el caixer senyor al seu palau. Arribat el cavaller de més edat davant la porta principal, gira el cavall cap al caixer senyor i se saluden mútuament traient-se el capell. El noble entra muntat a cavall dins el seu palau. Després es desfà la Qualcada, de manera que els genets se’n van als seus domicilis per desensellar els cavalls.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca