Caragol de Santa Clara i assaig dels jocs des Pla

Acabat el replec, amb la Qualcada completa, tots van cap a Santa Clara per fer-hi un caragol. Després, pel portal de sa Font, la comitiva davalla al pla de Sant Joan, on hi faran un altre caragol de tres voltes. Acabat aquest, el caixer capellà i el caixer senyor desmunten i se situen en un dels horts des Pla, des d’on podran contemplar els jocs que hi han de tenir lloc.
També desmunta el fabioler, el qual ocupa una posició elevada per poder observar bé el curs dels jocs. És ell qui ha de donar, amb la seva melodia, les sortides als cavallers durant les corregudes. Acabada cada tanda dels jocs, l’avís del fabioler es fa amb tres xiulades més llargues de fabiol. Un cop acabades les proves de l’ensortilla i de córrer abraçats, la Qualcada hi fa un altre caragol de tres voltes. A continuació, es lliura als caixers i cavallers que han assistit als jocs una canya verda, llevat del caixer capellà. Aquests jocs del matí de Sant Joan són només un simple assaig, i són coneguts com ses proves.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca