Beguda a cal caixer capellà

Ja al carrer, el caixer fadrí torna la guindola al fabioler i, de nou, la Comitiva va a peu al domicili del caixer capellà (o al Seminari), acompanyada per la banda de música. Allà s’hi serveix una beguda a càrrec del sacerdot. En cas que el bisbe hi assisteixi, sortirà del temple formant part de la Comitiva, col·locat entre el caixer capellà i el caixer senyor.
Aquesta beguda consta, per als caixers i cavallers, d’una dolça, aigua fresca o anisada, pastissets i arrissats, una copa de vi, dolços, una aluda d’una lliura de pes i tres cigars. Als músics se’ls serveix el mateix, però l’aluda és de mitja lliura de pes i s’inclou un únic cigar pur per hom. En canvi, per als escolans dependents de la catedral, l’aluda és de nou unces de pes. Mentre dura la beguda, els músics sonen algunes peces.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca