Replec del capvespre i convidada

A partir de les tres del capvespre, amb el permís del caixer senyor, el fabioler reuneix la Qualcada. Quan el caixer fadrí porta la bandera, tots van a cercar el caixer senyor i després el caixer capellà, conformement amb el que hem detallat anteriorment. Sobre les 18 h, la Qualcada ha d’estar completa per a dirigir-se a l’Hospital Municipal. Després, tots van cap a les cases consistorials, a la balconada de les quals s’hi troben l’alcalde i els regidors, acompanyats per dos macers.
Tots els cavalls desfilen davant de la façana i, un per un, saluden en arribar a l’alçada del balcó amb les autoritats municipals. Al seu torn, el caixer senyor fa girar el seu cavall i l’encara a les personalitats, es descobreix, i, capell en mà, les convida que honorin amb la seva presència els jocs que tot seguit s’han de fer as Pla. L’alcalde accepta la invitació, i acaba el discurs amb les paraules: “Sort i ventura!”. Durant la convidada, tots els caixers i cavallers estaran descoberts.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca