La corporació municipal as Pla

Durant el Caragol des Casats, la corporació municipal davalla as Pla per presidir els jocs, acompanyada per la banda de música i, obrint-los camí els guàrdies municipals i els macers. El batle haurà de portar el bastó de comandament propi de l’autoritat que representa i la medalla corporativa, element aquest últim que també exhibiran, penjat del coll, els altres regidors. Un cop arribats a la tribuna de l’Ajuntament, els macers resten aturats al peu de l’escala, un a cada costat, amb les maces a l’espatlla, mentre els membres de la corporació hi pugen, de menor a major edat. Successivament, cada membre de la corporació, en accedir a la tribuna, es gira cap al company que el segueix i li fa un gest de salutació amb el cap, lleugerament inclinat, en senyal de cortesia. El darrer en accedir-hi és l’alcalde.
Quan tots queden ben acomodats, comença un caragol de tres voltes. El fabioler, en passar davant la presidència, saluda fent sonar el tambor i el fabiol, però sense descobrir-se. Tampoc es descobreix el caixer fadrí, el qual saluda amb la bandera, que porta amb la mà dreta, i la inclina lleugerament mentre passa per davant la tribuna. La resta de caixers i cavallers, incloent-hi el caixer senyor i el caixer capellà, saluden amb el capell a la mà, encarant el cavall cap a les autoritats i procurant fer caminar de costat la seva muntura.
Els membres de la corporació municipal romanen drets durant la primera volta, asseguts a la segona, i drets, una altra vegada, a la tercera. S’asseuran per a contemplar els jocs medievals, i s’aixecaran per a repartir els premis als genets que s’hagin enduit l’ensortilla. Finalment, es tornaran a aixecar en començar el darrer caragol.
Acabats els actes des Pla, les autoritats passen en formació cap a les cases consistorials, precedits pels macers i acompanyats per la banda de música, que interpretarà peces alegres. Els escorta la policia municipal. També els segueixen els encarregats de portar les astes, l’ensortilla, les carotes i altres elements. Quan el seguici arriba a la porta de l’Ajuntament, els músics se situen en un costat per donar pas a la corporació. Tots els regidors pugen fins a l’Alcaldia. Llavors, l’alcalde surt al balcó i saluda, gest que serà el senyal per donar per acabada la intervenció musical de la banda. Ja dins, s’ofereix una dolça amb aigua fresca i aiguardent. Aquest acte marca el final de la participació de la corporació municipal en les festes de Sant Joan.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca