Els caixers i cavallers as Pla

Així que la presidència queda ben acomodada, la Qualcada fa un primer caragol, amb totes les prescripcions del ritual. Després, el caixer fadrí, acompanyat pels dos caixers pagesos, i sempre muntats en els respectius cavalls, lliura a l’alcalde la bandera de Sant Joan. L’autoritat la passa a un dels macers perquè la situï en un lloc preferent a l’esquerra de qui presideix. Tot seguit, desmunten el caixer senyor, el caixer capellà i el fabioler. Els dos primers passen a un hort per contemplar els jocs, mentre que el fabioler se situa en un punt elevat des del qual ha de dirigir els jocs, tal com han fet al matí.
Just acabat el caragol que precedeix els jocs i, havent portat la bandera a la tribuna de la corporació, uns ajudants hauran disposat tots els elements necessaris per començar el joc de l’ensortilla.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca