Música de les festes

Com sabem, existeix una estreta relació entre música i festa, fins al punt de poder afirmar que no podem concebre cap festa sense música. La festa de Sant Joan no és una excepció, de forma que trobam prou elements com per a dedicar-hi un apartat. El fet és que en diferents moments d’aquesta festa observam com la música és capaç d’exercir diverses funcions, com la de solemnitzar els actes, convertir-se en una manifestació de l’esperit popular o, fins i tot, marcar el ritme dels esdeveniments. Parlam, doncs, sobre el fet que, entre altres coses, Sant Joan ens ofereix un mapa acústic polièdric que convida a ser interpretat per arribar a entendre del tot el significat de tots els actes que formen la festa. Ens centrarem en tres elements musicals que s’agermanen: el tambor i el fabiol, la música popular i la banda de música.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca