El tambor i el fabiol

Tant el tambor com el fabiol són uns instruments de fabricació senzilla que apareixen ja en temps de les primeres civilitzacions. En les seves múltiples varietats, el fabiol esdevé un dels instruments més representatius del món rural, associat en el panorama literari a la figura d’un jove pastor.
Podríem afirmar sense equivocar-nos que el so d’aquests instruments és el més característic de les nostres festes, tenint en compte que no es repeteix en cap de les altres celebracions que es fan a Menorca ni en altres indrets. Així, a banda del seu protagonisme dins els actes protocol·laris, és habitual sentir la seva tonada que sona espontàniament, ja des de Cinquagesma, per anunciar la proximitat de Sant Joan.
Les seves funcions dins la festa són molt variades. Com afirma el jove historiador Josep Gornés Gomis: “El paper d’aquests senzills instruments és fonamental, ja que porten el ritme de la festa. El seu primer toc, el Diumenge des Be, marca l’inici de les festes; i el toc de dol fa saber que en alguna casa es plany aquell dia algun familiar mort. També serveix per avisar els cavallers per al replec, acompanya els cavallers en la Qualcada a l’ermita de Sant Joan, adora Déu a la Missa de Caixers, organitza els jocs des Pla i acomiada els cavallers en acabar els actes amb el seu darrer toc emotiu i planyívol. Així, tot i que les notes són molt senzilles, prenen una significació diferent en cada acte.”
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca