Breu cronologia sobre l’evolució

1301
Redacció del Pariatge. Es construeix l’ermita de Sant Joan de Monestir i, posteriorment, se’n crea l’Obreria.
1399
Primer document conegut sobre l'Obreria de Sant Joan Baptista.
1558
Any de sa Desgràcia. Ciutadella és assetjada per l’armada otomana. Les festes deixen de celebrar-se.
1564
Recuperació de l’Obreria de Sant Joan d’Artrutx. Nova organització de festes.
1577
La Junta de Caixers passa a tenir dos caixers pagesos, un per a la banda de tramuntana i l’altre per a la de migjorn.
1611Incorporació de la figura del caixer fadrí.
1658
El caixer fadrí és l’encarregat de portar el penó de les festes.
1703
Bernat Josep d’Olives és obligat pels jurats de la Universitat a presidir les festes com a caixer senyor després d’un complicat litigi.
1793
Es prohibeix la celebració de jocs eqüestres a tot Menorca, segons un decret de la Reial Audiència de Mallorca. Els jurats de Ciutadella fan un recurs, al·leguen que en aquella població no existeix perill durant les corregudes, i aconsegueixen l’autorització necessària per a continuar fent els jocs des Pla.
1833
Festes extraordinàries al final de juliol en honor a Isabell II.
1843
Primera redacció d’una consueta sobre els protocols, possiblement amb data anterior. Ja inclou la figura de l’homo des be.
1868-1874 Sexenni Revolucionari. El caixer senyor és substituït per un regidor. Festes paral·leles a Son Granot i a Son Saura.
1912
Primera filmació coneguda de les festes de Sant Joan per l’empresa cinematogràfica francesa Pathé. 1937 i 1938 No se celebren les festes de Sant Joan per mor de la Guerra Civil.
1940 Primer any en el qual el bisbe i diverses autoritats civils assisteixen a les Completes de Sant Joan de Missa.
1946 Es crea la Junta de Nobles, formada pels que ja han exercit el càrrec de caixer senyor.
1950 Darrer any en el qual es feren els festers el Dissabte de Sant Joan. N’hi va haver un davant de la catedral i un altre davant del palau del caixer senyor.
1952 Desapareguda la Comunitat de Beneficiaris de la Parròquia del Roser, s’estableix que el caixer capellà ha de ser natural de Ciutadella o residir-hi. Es recuperen definitivament els focs artificials durant la nit de Sant Joan.
1958 S’estableix que la Missa de Caixers sigui oficiada pel caixer capellà.
1960 Per acord episcopal, es substitueixen les Completes per l’ofici de Vespres.
1966 Creació de la Junta Municipal de Sant Joan.
1967 Les festes són declarades d’Interès Turístic Nacional.
1975 Introducció del darrer toc de fabiol.
1977 Josep Pons Lluch redacta i publica els Protocols de les Festes de Sant Joan.
1984 Recuperació dels tradicionals festers gràcies al Col·lectiu Folklòric de Ciutadella i a l’Associació de Veïns. Se’n va fer un Dalt sa Quintana i un altre al carrer de Sant Isidre la vigília del Dissabte de Sant Joan, dia 22.
1988 L’Ajuntament encarrega una revisió dels protocols. Paral·lelament, es redacta un manifest signat per noranta-dos pagesos que amenacen de no sortir a la Qualcada si l’Ajuntament proposa canvis.
Anys norantaEls focs artificials passen a ser llançats el 25 de juny, Sant Joanet.
2005 Segona revisió dels protocols per part d’una comissió a proposta de la Junta Municipal de Sant Joan. Encara no s’ha fet pública.
2006 Apareix l’associació Amics de les Festes de Sant Joan, preocupada per la seguretat i la massificació de les festes. Desapareix al cap de poc més de tres anys, després d'aconseguir el seu principal objectiu, la creació de la Regidoria de Festes.
2012 Aprovació de la nova ordenança municipal sobre les festes.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca