Violència

Juntament amb el tema de l’alcohol i la massificació, s’han repetit en els últims anys alguns episodis de violència esporàdics. Com és lògic, entre tanta gent èbria i de procedència diferent, sempre hi ha algun malentès que no es resol només amb paraules. El problema més greu apareix quan són grups, i no individus, els que passen a l’agressió violenta contra altres persones o contra les forces de seguretat.

A la vegada, també hi ha gent que es dedica a atacar el mobiliari urbà o les façanes de cases i comerços, simplement per diversió, i comet autèntics actes de vandalisme. Per sort, parlam de fets puntuals i poc rellevants.

Volem destacar dos moments especialment violents que són part directa de la festa i que afecten, sobretot, el jovent de Ciutadella. Ens referim als jocs de l’ensortilla i les carotes. En el primer cas, després de cada correguda en la qual el genet ha ensortillat, hi ha autèntiques baralles per poder agafar l’anella i col·locar-la a la matriu de fusta.

Fins i tot, s’ha arribat al cas de col·locar una mateixa anella entre dues persones perquè cap de les dues l’ha volgut cedir a l’altra.

Pel que respecta al joc de rompre les carotes, les escenes es multipliquen si tenim en compte que cada carota es romp en diferents trossos. Cadascun d’aquests fragments esdevé un nucli de conflicte en potència pel fet que són molts els individus que els volen agafar com a trofeu. No és estrany, doncs, que quedin fets estelles, i són rares les ocasions en les quals algú es queda amb un tros considerable.

En ambdós casos, succeeix a vegades que les discussions s’allarguen tant que el fabioler es veu obligat a esperar per poder donar permís als cavallers que han de córrer. O sigui que, per culpa d’aquestes disputes, la festa es veu paralitzada, amb la conseqüent indignació dels milers de persones que hi assisteixen com a públic.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca