Seguretat

Si tenim en compte que tots els problemes que hem exposat apareixen simultàniament durant les festes, podem comprovar el grau de dificultat que suposa haver d’organitzar-les. La manca de seguretat s’ha d’intentar pal·liar d’alguna manera emprant els mitjans disponibles i seguint una sèrie de pautes i d’estratègies.

Amb la intenció de millorar el pla de seguretat i tenir una bona coordinació entre els diferents equips, la Junta Local de Seguretat es reuneix en diverses ocasions abans de les festes, i es torna a reunir després a fi d’avaluar els resultats de les mesures preses. La coordinació entre els diferents cossos és fonamental, tenint en compte que han de treballar de manera conjunta la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Local, la Creu Roja i els voluntaris de Protecció Civil.

A causa de l’enorme volum de visitants, és habitual incrementar les plantilles dels diferents cossos amb reforços vinguts d’altres parts de l’illa i, fins i tot, de Mallorca.

Sembla que en els últims anys s’ha guanyat en seguretat, per exemple, en el cas dels jocs des Pla. S’han pres mesures com la instal·lació d’altaveus, la millora de la il·luminació, la disposició d’una tarima perquè el fabioler hi pugui veure millor, la instal·lació d’un semàfor i una sirena per ajudar el fabioler, etc. També és d’agrair la ràpida intervenció dels efectius sanitaris en cas d’accident. Quant a intentar senyalitzar el recorregut dels cavalls durant els jocs, tema llargament debatut, es va arribar l’any passat a demanar la col·laboració de voluntaris per ajudar a deixar lliure el corredor, prova que va contribuir amb èxit al bon desenvolupament de les curses. Si miram cap enrere en el temps, veurem que aquesta tasca que fa ara el voluntariat la feien antigament els soldats, substituïts posteriorment per la Policia Local fins al darrer terç del segle XX.

Com a balanç de les festes de 2012, es va informar als mitjans de comunicació que s’havien efectuat 180 assistències sanitàries i 30 trasllats a centres hospitalaris, i es constatà una reducció d’aquests serveis comparat amb anys anteriors. En referència als jocs des Pla, els mitjans sanitaris van haver d’atendre a cinquanta persones, moltes menys que l’any anterior, que foren 87. Sembla que l’ajuda dels voluntaris en habilitar el corredor per als cavalls va donar els fruits desitjats.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca