Estudis sobre les festes de Sant Joan

 • AL·LÈS SALVÀ, Josep: Petit receptari de cuina de ses festes de Sant Joan. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2010.
 • ANGLADA MARQUÈS, Miquel: Les festes de Sant Joan dins el cronicó de D. Antoni Cavaller Nin de Cardona. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2009.
 • ANGLADA MARQUÈS, Miquel: Les festes de Sant Joan durant el bienni 1908-1909. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2009.
 • BAULIES I CORTAL, Jordi: L’Illa de Menorca, pàg. 59-60 vol. III. Editorial Barcino, Barcelona 1967.
 • BENEJAM SAURA, Juan: Historia de Menorca, cap. XXIX. Ciutadella de Menorca 1897.
 • BOSCH CARDONA, Catalina: Les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, un estudi de la festa. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 2009.
 • BOSCH Y ANGLADA, José: La fiesta de San Juan en Ciudadela. Impremta Massanet, Ciutadella de Menorca 1965.
 • BUENAVENTURA PONS, Alfonso: Ciutadella de Menorca: las fiestas de Sant Joan. Editorial Menorca, Maó 2008.
 • BUENAVENTURA PONS, Alfonso: Menorca: caballos y tradición popular (I). Editorial Menorca, Maó 2007.
 • CAMPS I MERCADAL, Francesc: Generalitats del Folklorisme Menorquí. Revista de Menorca. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, Maó 1921.
 • CARRERAS CATCHOT, Francesc: Els llocs de Ciutadella i la festa de Sant Joan, 1960-2010 (I). Pàgines Menorquines núm. 18. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2010.
 • CARRERAS CATCHOT, Francesc: Els llocs de Ciutadella i la festa de Sant Joan, 1960-2010 (i II). Pàgines Menorquines núm. 19. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2010.
 • CAVALLER PIRIS, José: Fiestas de San Juan. Quaderns de Menorca núm. 1. Edicions Nura, Ciutadella de Menorca 1986.
 • CORBERA JAUME, Amadeu: Les festes de Sant Joan de Ciutadella. Sota l’ombra del poder.  LLeonard Muntaner editor, Palma de Mallorca 2013.
 • COTRINA FERRER, José: La Cabalgata. Revista de Menorca. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, Maó 1917.
 • DELGADO, Eduard; MASCARÓ, Ignasi: La festa de Sant Joan. Notes i comentaris sociològics. Quaderns de Folklore núm. 3. Col·lectiu Folklòric Ciutadella, Ciutadella de Menorca 1980.
 • DIVERSOS AUTORS: Fiestas de interés turístico 1976. Ministerio de Información y Turismo, Madrid 1976.
 • DIVERSOS AUTORS: Funcions de l’Ajuntament de Ciutadella en les festes de Sant Joan. Editorial Menorca, Maó 1989.
 • DIVERSOS AUTORS: Ses festes de Sant Joan, ses festes de Ciutadella. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2001.
 • GORNÉS GOMIS, Josep: Les festes de Sant Joan a Ciutadella. Inèdit premiat el 2007.
 • GONZÁLEZ MORALES, F.: Los festejos de San Juan en Ciudadela de Menorca. Boletín Grupo Comercio y Calzado de Barcelona y província núm. 4. Barcelona 1956.
 • HERNÁNDEZ SANZ, Francisco: Geografía e Historia de Menorca, cap. XVIII. Bernardo Fábregues y Sintes, Maó 1908.
 • LAFUENTE VANRELL, Lorenzo: Geografía e Historia de Menorca, cap. III. Revista Científico-Militar, Imp. Castillo, Barcelona 1907.
 • LIMÓN PONS, Miquel Àngel: Anar a Sant Joan en vapor en temps de revolució. Quaderns de Menorca núm. 10. Edicions Nura, Ciutadella de Menorca 1989.
 • LLOMPART, Gabriel: La fiesta de San Juan en Ciudadela en el siglo XVIII. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana núm. 35, pàg. 365-372, Palma de Mallorca 1977.
 • MARTÍ I BELLA, Gabriel: Del origen de las Fiestas de San Juan en Ciudadela. Monografías Menorquinas núm. 14. El Iris, Ciutadella de Menorca 1955.
 • MARTÍ I CAMPS, Fernando: Breve introducción a la historia de Menorca, pàg. 272-275. Savir, Barcelona 1971.
 • MARTÍ I CAMPS, Fernando: Ciutadella de Menorca en text i en imatge. Edició de l’autor, Barcelona 1971.
 • MARTÍ I CAMPS, Fernando: “Iniciación a la Historia de Ciudadela”, dins Revista de Menorca, cap. X. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, Maó 1967.
 • MARTÍ I CAMPS, Fernando: Iniciació a la història de Menorca. Biblioteca Les Illes d’Or 107-108. Editorial Moll, Palma de Mallorca 1973.
 • MARTÍ I CAMPS, Fernando: Las fiestas de San Juan en Ciudadela. Su descripción, su historia y su sentido. Inèdit premiat el 1967.
 • MASCARÓ I PONS, Jaume: “Tradición y catarsis”, dins Narria 109-112 (Menorca), pàg. 67-80. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2006.
 • MESQUIDA CAVALLER, Antonio: La fiesta de San Juan en Ciudadela. Col·lecció Panorama Balear núm. 47. Talleres Mossèn Alcover, Palma de Mallorca 1955.
 • MIR AL·LÉS, Miguel Ángel; SASTRE PORTELLA, Florenci: Les Festes de Sant Joan durant la primera dominació anglesa (1708-1756). Edició dels autors, Ciutadella de Menorca 1999.
 • OLEO I QUADRADO, Rafael: Historia de la isla de Menorca, cap. VII tom II. Tip. Del Sr. Salvador Fábregues, Ciutadella de Menorca 1876.
 • OLEO I QUADRADO, Rafael: Reseña de la Fiesta de San Juan Bautista. Edicions Nura, Ciutadella de Menorca 1981.
 • ORTIZ FERNÁNDEZ, Fernando: Estudio monográfico de las fiestas menorquinas. La Universal de Joaquín Ruiz, L’Havana 1908.
 • PIFERRER, Pablo; QUADRADO, José María: Islas Baleares. El Far de les Crestes, Palma de Mallorca 2004.
 • PONS FRAGA, Josep: Àlbum de les festes de Sant Joan. Ciutadella de Menorca. Medis Menorquins de Comunicació, Ferreries 2005.
 • PONS LLUCH, Josep: “Extraordinàries festes celebrades a Ciutadella els dies 24, 25 i 26 de juliol de 1833”, dins Estudis Històrics Menorquins núm. 1. Edicions Nura, Ciutadella de Menorca 1982.
 • PONS LLUCH, Josep; CATANY, Toni: Las fiestas de San Juan de Ciutadella. Bankunión, Barcelona 1980.
 • PONS LLUCH, Josep: Origen religiós de les festes de Sant Joan de Ciutadella (Naixement, evolució i vida).Col·lecció Solcs núm. 1. EDIM, Ciutadella de Menorca 1982.
 • PONS LLUCH, Josep: Protocols de les Festes de Sant Joan de Ciutadella. Edició de l’autor, Ciutadella de Menorca 1977.
 • PONS LLUCH, Josep: Sis anys sense Caixer Senyor a les festes de Sant Joan. Ajuntament de Ciutadella, Ciutadella de Menorca 1989.
 • RIUDAVETS TRUYOL, Siscu: Foc i Fum: sa nostra sarsuela 1885-2010. Setmanaris i Revistes SL, Ciutadella de Menorca 2010.
 • RIUDAVETS TUDURÍ, Pedro: Historia de la isla de Menorca, cap. II tom III. Imprenta de Bernardo Fábregues, Maó 1888.
 • SASTRE PORTELLA, Florenci: Aportacions a la història de Sant Joan de Missa. Quaderns de Menorca núm. 31. Edicions Nura, Ciutadella de Menorca 1997.
 • SASTRE PORTELLA, Florenci: Cartells de les festes de Sant Joan (1971-2000). Ajuntament de Ciutadella, Ciutadella de Menorca 2001.
 • VIDAL VILLALONGA, Jaime: Las fiestas de San Juan en Ciudadela. Quaderns de Menorca núm. 17. Edicions Nura / Editorial Sicoa, Ciutadella de Menorca 1991. 
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca