Toponímia

Existeix una llarga llista de llocs tradicionals des dels quals poden sortir cavallers a la Qualcada. Aquests en són uns quants exemples:

Torre d’en Quart, Parelleta, Son Tarí Vell, Binicanó, Torrenova, Biniatram, Son Vivó, Binipati Vell, ses Truqueries, Binibò, Son Xoriguer Vell, Rafal des Capità, Binigarba, Son Morell, Torrepetxina, Son Toni Martí, Torrellafuda, la Trinitat, Torretrencada, Lloc des Pou, Binigafull, Son Tica, Morvedre Nou i Torre del Ram.

Cerca un patró comú que et permeti ordenar aquests topònims en quatre columnes que contenguin sis noms de lloc cadascuna. Després, cerca al Diccionari català-valencià-balear el significat de la partícula Son com a element de la nostra toponímia.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca