Els membres de la Comitiva

Treballem en grups d’experts:
1. Organitzau-vos en quatre grups de set alumnes.
2. Cadascun dels membres del grup escollirà la figura d’un dels protagonistes de les festes: fabioler, homo des be, caixer fadrí, caixer casat, caixer pagès, caixer capellà o caixer senyor.
3. Un cop escollida la figura, es formaran set grups de quatre experts. Per exemple, el grup dels quatre alumnes que han escollit el fabioler.
4. Cada grup d’experts estudiarà la figura que hagi escollit. Després s’elaborarà una fitxa per grup sobre el seu personatge atenent a tres preguntes:
- QUI ho pot ser?
- QUÈ ha de fer?
- COM ha d’anar vestit?
5. Després, cada expert tornarà al seu grup original i explicarà, amb ajuda de la fitxa, les característiques del seu personatge.
 

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca