Glossari santjoaner

En grups de tres alumnes, elaborau un breu glossari de termes que tenguin una relació especial amb les festes. Intentau explicar el significat de cadascun dels següents termes amb les vostres paraules, però com si es tractés d’un diccionari:

Qualcada, corona, buldrafa, caixer, caragol, arronsar, aluda, beguda, l’amo, noble, menestral, asta, lladriola, guindola i polaines.

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca