Tractament de la informació

Esquematitza en quatre punts bàsics, depenent dels tipus d’actes, la informació sobre els canvis en el cerimonial. Després, intenta posar algun exemple més en cada categoria.

Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca