Debat

A l’apartat Preguntes per a un debat, es presenten una sèrie de temes relacionats amb Sant Joan que preocupen la gent de Ciutadella. Es tracta que organitzeu un debat dins l’aula:

  1. Escolliu un dels temes proposats, o algun altre de similar.
  2. Dividiu la classe en dos grups, uns a favor i els altres en contra. Cada grup disposarà d’un secretari, que anirà anotant els arguments que haureu de defensar. El professor farà de moderador.
  3. Elaborau una llista amb les conclusions que n’heu pogut extreure.
Tornar
 
UE Leader + IB Gobierno de España Leader
FEADER
 
Ciutadella de Menorca